Bildiri Sonuçları

1. Sevban DÖNMEZ, Efsun UĞUR / 3-6 Yaş Aralığındaki Çocukların Bireysel Özellikleri Manipülatif Etkinliklerle Keşfedilmesinde Ailenin Rolü / Ankara Üniversitesi / Sözel Bildiri

2. Gözdenur ANDAÇ / Sanal Dünya ile Gerçek Hayatın Sınırları Üzerine Okul Çağı Çocuklarının Görüşlerinin İncelenmesi / Ankara Üniversitesi / Sözel Bildiri

3. Pınar KARAKUŞ, Elif POLAT / Pandemi Sürecinde Tek Çocuk veya Kardeşi Olan Çocuk Olmak / Ankara Üniversitesi / Sözel Bildiri

4. Pınar KARAKUŞ, Elif POLAT / Hamile İken Müzik Dinlemenin Önemine İlişkin Annelerin Bakış Açısı / Ankara Üniversitesi / Sözel Bildiri

5. Özge YELEK, Murşide ESER / Covid-19 Pandemi Süreci Temasını İşleyen Türkçe ve Çeviri Çocuk Kitaplarının İncelenmesi / Ankara Üniversitesi / Poster Bildiri

6. Özge YELEK, Murşide ESER / Ebeveynlerin Pandemi Sürecinde Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarıyla Oynadıkları Oyunlar Hakkında Görüşlerin İncelenmesi / Ankara Üniversitesi / Sözel Bildiri

7. Dila Sema KOLTAN / Çocukların Covid-19 Döneminde Ebeveyn-Çocuk Çatışmasına İlişkin Algıları / Ankara Üniversitesi / Sözel Bildiri

8. Azize ESKİMİŞ, Bahar KARAKAŞ, Esra SARIDAL, Esmeray ŞİMŞEK, Elif Aleyna METİN, Elif Sueda ÇOŞKUN, Hanife Ceren YÜCEL, Hediye Berfin SELÇUK / Ebeveyn Bakış Açısına Göre Enüresiz (Alt Islatma) Probleminin İncelenmesi / Ankara Üniversitesi / Sözel Bildiri

9. Esra ÇANKAYA, Elif BAZ, Beyza Nur TAŞ / Ergenlerin Akran İlişkileri ve Arkadaş Bağlanmaları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Ankara Üniversitesi / Sözel Bildiri

10. Esra ÇANKAYA, Burcu ATEŞ, Didem DİLMEN, Ayşenur ER, Esra KURT, Meryem METİN, Ahmet IŞIK / Resimli Öykü Kitaplarının Covıd-19 ve Pandemi Açısından İncelenmesi / Ankara Üniversitesi / Sözel Bildiri

11. Dr. Öğr. Üyesi Kevser TOZDUMAN YARALI, Büşra BAŞTAŞ / ‘Duygu’ Temalı Resimli Çocuk Kitaplarına Yönelik Bir İnceleme / Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi / Sözel Bildiri

12. Alper ŞEN / Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocukların Değerlendirme Odasında Bulunan Oyuncaklarla Etkileşimlerinin Cinsiyetlerine Göre İncelenmesi / Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sözel Bildiri

13. Öğr. Üyesi Tuğba AKTAŞ NEŞE, Hümeyra TURAN / Geçmişten Günümüze Oyuncak Serüveni / Biruni Üniversitesi / Sözel Bildiri

14. Öğr. Üyesi Tuğba AKTAŞ NEŞE, Sedanur ÇEÇEN / Dijital Oyunların 4-18 Yaş Arası Çocuklar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi / Biruni Üniversitesi / Poster Bildiri

15. Gamze Nur KURT / Çizgi Filmlerin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Öz Bakım Becerileri Açısından Değerlendirilmesi: Kral Şakir Örneği / Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sözel Bildiri

16. Öğr. Gör. Gül KADAN, Dilek MADEN, Beyzanur KÜÇÜKOĞLU, Rabia BOZARSLAN, Zeynep ÇETİNKAYA / Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Görünüşlerine Yönelik Yaşamış Oldukları Kaygılarının Psikolojik Sağlamlık Düzeyine Etkisinin İncelenmesi / Çankırı Karatekin Üniversitesi / Sözel Bildiri

17. Öğr. Gör. Cihan YILDIZ, Şeymanur ERGÜL, Fadime YILDIRIM, Yasemin DURSUN CANPOLAT, Simge KAZANBAŞ / 0-18 Yaş Arası Çocuğu Bulunan Ebeveynlerin İhtiyaç Duydukları Aile Eğitimi Desteğinin Belirlenmesi: Çanakkale İli Örneği / Çanakkale 18 Mart Üniversitesi / Sözel Bildiri

18. Simge ŞAHİN, Kübra ÖZDEMİR, Gülfem KAPÇI, Dide Ceren ŞEHRİBANOĞLU / Türk Çizgi Filmi Pepee ile Fransız Çizgi Filmi Caıllou’nun Toplumsal Cinsiyet Rol Modelleri Açısından İncelenmesi / Hacettepe Üniversitesi / Poster Bildiri

19. Çocuk Gelişimci Pınar HATAŞ, Kübra ÖZDEMİR / Erken Etkileşimin Önemi; VAVU Yöntemi / Hacettepe Üniversitesi / Poster Bildiri

20. Eda YILDIRIM / Dört-Altı Gelişim Problemi Olan ve Olmayan Çocukların Babalarının, Çocukları Üzerindeki Rolü ve Algısı / Hacettepe Üniversitesi / Sözel Bildiri

21. Çocuk Gelişimci Semanur DEMİR, Çocuk Gelişimci Feyza Nur SAİN, Çocuk Gelişimci Pınar HATAŞ / Kuşaktan Kuşağa Değişen Babalık Tutumlarının Kırsal ve Kentsel Bölgelerdeki Farklılıklarının Üç Kuşakta Değişimi / Hacettepe Üniversitesi / Sözel Bildiri

22. Ekin ÖNER, Kübra YILMAZ, Melisa GÜVEN, Selin AKGÜN / Risk Altında Olan ya da Gelişimsel Yetersizliği Olan Küçük Çocukların İletişim Becerilerinin Desteklenmesi / Hacettepe Üniversitesi / Poster Bildiri

23. Duygu HAKSEVER, Tuğçe TOPAL / Duyusal Oyunun Gelişime Etkisi / Hacettepe Üniversitesi / Sözel Bildiri

24. Hazan Elçin TURAN, Maide Mine CİNOĞLU / Erken Müdahale Alanında Dünyadaki Uygulamalar “Finlandiya” / Hacettepe Üniversitesi / Poster Bildiri

25. Deren ÜNLÜ, Ramazan ACAR / “Hayat Bağım” Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi / Hacettepe Üniversitesi / Sözel Bildiri

26. Melike AKKAYA, Enes AKILLIER, Nurhan AKÇA / Okul Öncesine Yönelik Hikaye Kitaplarının Ölüm Kavramı Açısından İncelenmesi / Hacettepe Üniversitesi / Sözel Bildiri

27. Eda AKPINAR, Selin AKGÜN / 0-4 Yaş Arası Çocuğa Sahip Annelerin Dijital Okuryazarlık Düzeyleri ile Çocuk Gelişimi İçerikli Yeni Medya Yayınlarından Faydalanmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Hacettepe Üniversitesi / Sözel Bildiri

28. Eda AKPINAR / Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Oyunun Etkili Kullanımı Projesi / Hacettepe Üniversitesi / Poster Bildiri

29. Aslı ARAÇ / “Sharentıng”: Paylaşan Ebeveyn Kavramına Genel Bir Bakış / Hacettepe Üniversitesi / Poster Bildiri

30. Çocuk Gelişimci Pınar HATAŞ / Farklı Ülkeler, Farklı İsimler, Aynı Değerler; Seksek Oyunu / Hacettepe Üniversitesi / Sözel Bildiri

31. Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Dilek BAKANAY, Derya MERCAN, Kübra İŞBECER / Kreş Öğretmenlerinin Otizm Bilgileri ve Farkındalık Düzeyleri / İstanbul Aydın Üniversitesi / Sözel Bildiri

32. Kadriye BAKIR, Nurgül YÜZBAŞIOĞLU USLU / Erken Çocukluk Döneminde Kodlama ile Oyun Süreci ve Etkileri / İstanbul Aydın Üniversitesi / Sözel Bildiri

33. Fatma Aysima ÇETİN / Çocuk Hakları Farkındalığı Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması / İstanbul Aydın Üniversitesi / Sözel Bildiri

34. Başak ÇEÇEN, Seda AYKANAT, Sena Zeynep KUMRAL, Sudenur TEPEYURT / Okuyan Bir Gelecek Projesi 1 Oku 1000 Yetiş / İstanbul Kent Üniversitesi / Sözel Bildiri

35. Nuşe Sena Bal, Büşra Kurtkapan, Rabia Ketenci, Fahrunnisa Ağralı, Esra Çarsancaklı, Şeyma Erdoğdu / Mülteci Çocukların Yaşam Kalitesini Arttırmak Amacıyla Tasarlanmış Empati Merkezi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Poster Bildiri

36. Merve ÇİÇEK, Gizem KARAKUŞ / İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ve Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Gönüllü Girişimlerinin ve Çalışmalarının İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Poster Bildiri

37. Güler ŞEFİK / Annelerin Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Poster Bildiri

38. Merve PEHLİVAN / Ergenlerde Benlik Algısının İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

39. Semiha ÖZYEĞİT / Televizyon Reklamlarının 8- 10 yaş grubu çocukların ürün tercihine etkisi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

40. Ayşe Nur KURU / Oyun Temelli Öğretim Yönteminin Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

41. Arzu AYDEMİR ŞAHİN / Medyadaki Şiddetin Çocuklar Üzerindeki Etkileri / İstanbul Medipol Üniversitesi / Poster Bildiri

42. Tuğba HACIEFENDİOĞLU, Büşra METİN / Popüler Kültürün Ergene Dayatmış Olduğu Beden Algısı / İstanbul Medipol Üniversitesi / Poster Bildiri

43. Selvi KABLAN / Toplumsal Cinsiyet ve Oyun / İstanbul Medipol Üniversitesi / Poster Bildiri

44. Damla BOZTEPE / Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıklarının Beğenilme Arzusu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

45. Arş. Gör. Begüm GAMİŞ, Yaren İLERİ / Çocuğun Müzikal Gelişiminde Oyunu Temel Alan Programların İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Poster Bildiri

46. Gülsüm ERSÖZLÜ / 7-11 Yaş Arası Çocukların Oynadığı Dijital Oyunların İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

47. Çağla TOPAL, Senem DEĞERLİ, Merve TURAN, Sümeyye ALBUZ, Umay Kübra KAYA / Okul Öncesi Dönemde Doğa’da Oynanan Oyunun Çocuğun Yaratıcılığına Etkisi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

48. Öğr. Gör. RECEP MİNGA, Büşra Aycan ATALAYIN, Esra BİÇEROĞLU, Hazal ÖZDEN / Cep Telefonu ve Sosyal Medya Kaynaklı Çocuklara Vakit Ayıramama Ölçeği (VAÖ) Oluşturma Çalışması / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

49. İrem KORKMAZ / Genç Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin Otizm Spektrum Bozukluğu Hakkında Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Poster Bildiri

50. PhD. Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, Dr. Öğr.Üyesi Alper ÖZKILIÇ, Hümeyra HAS, Esra AÇIKALIN, Ayşegül MARANGOZ, Murat AÇIKALIN / Okul Öncesinde Eğitimi Alan 4-6 Yaş Arasındaki Çocukların Oyun İle Öğrenme Becerisinin, Çocuğun Zihinsel, Fiziksel, Dil Ve Sosyal Gelişime Olumlu Ve Olumsuz Etkilerinin Öğretmen Gözünden Değerlendirilmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Poster Bildiri

51. Çocuk Gelişimci İrem ÖZKALE, Çocuk Gelişimci Sena Nur TONBİL / İlkokul 4.Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Dijital Oyun Bağımlılığında Anne-Baba Tutumlarının İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

52. Meryem ALTUNTAŞ / Çocuklar İçin Felsefe (Çif) Nedir? / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

53. Zakire Rumeysa EKER / Sosyal Kaygı Olgusunun Deneyimsel Oyun Terapisi ile Çözümlenmesi: Vaka Sunumu / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

54. Sümeyye ALBUZ, Berra Nur ER / Ergen Bireylerin Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

55. İzzel AY, Sümeyra AKSU / İstanbul Medipol Üniversitesi 1. Ve 4.Sınıfa Devam Eden Çocuk Gelişim Öğrencilerinin Bölümü Tercih Etme Nedenleri ve Mesleğin Geleceğiyle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

56. İzzel AY, Nurdan GÜNALAN / Küçük Adımlar ile Adım Adım Dergisi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

57. Fatma Nur KULMAÇ, Nurdan GÜNALAN / Farklı Lise Türlerinde Bulunan Öğrencilerin Karşı Cinse Yönelik Tutumunun İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

58. Meryem ALTUNTAŞ / Çocuk ve Dijital Oyun / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

59. Ayşenur EĞRİN, Rabia ELİTOK / İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3. Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Pandemi Sürecinde Aldıkları Online Eğitimin Akademik Becerilerine Olan Etkisinin İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

60. Cazibe DÖNKAY / 3-6 Yaş Grubu Resimli Çocuk Kitaplarının Özelliklerinin İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Poster Bildiri

61. Berfin Hilal URUN / COVİD 19 Sürecindeki Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

62. Nursena ÇÖMEZ, Sultan AKYÜZ / Yapı Kredi Yayınları 3-6 Yaş Resimli Çocuk Kitaplarının İçeriklerinin Duygusal Açıdan İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

63. Şeyma Nur KOÇAK, Rabia KARA / 3-6 Yaş Döneminde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Cinsel Eğitime Yönelik Tutumları / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

64. Lütfiye BAHÇAVAN / Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Ebeveyn Tutumlarının İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

65. Merve SAYGILI, Mürüvvet OY, Yunus KIZIL / Çocuk Gelişimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Çocuk İstismarı Ve İhmaline Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

66. Yusuf AKSOY, Senem DEĞERLİ / İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3. Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Algılarının İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

67. Umay Kübra KAYA / 13-18 Yaş Ergenlerin Siber Zorbalık Farkındalığı / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

68. Zehra BALAMAN, Betül YÜCEER / 13 Yaş Grubu LGS’ Ye Hazırlanan Öğrencilerin Sınav Kaygısı ile Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

69. Kevser ŞAHİN, Aslıhan AYDIN / Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Çocuk İhmal ve İstismarı ile İlgili Bilgi Görüş ve Tutumlarının İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

70. Rukiye ERCAN, Özlem VURKUN, Melike YÜCE / 0-6 Yaş Arasında Çocuğu Olan Ebeveynlerin Çocuk Kitabı Seçme Kriterlerinin İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

71. Sema ÜRE, Ayşenur SARI / Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıklarının İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

72. Esranur YILMAZ, Hilal ERGÜL / İleri Ergenlik Döneminde Yaşanan Bilişsel Çarpıtmaların İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

73. Beyzanur SÜMBÜL / Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Pandemi Sürecindeki Davranış Problemlerinin İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

74. Tuğçe YAKUT, Zeynep Şevval YAĞMUR / İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Travmalarıyla İlgili Düşüncelerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

75. Latife DÖNMEZ, Asude Zeynep ÇELİK / Anne ve Babaların 3-6 Yaş Dönemindeki Çocuğun Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

76. Şeyda Betül BOZKAYA, İpek DEMİRCİ / 3-6 Yaş Arasındaki Çocuklarda Uyku Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

77. Sümeyye Nur KIZILKAYA / 3-6 Yaş Okul Öncesi Kurumuna Devam Eden Çocukların Oynama Eğilimlerinin İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Poster Bildiri

78. Aleyna ETLİ / Reklamların Okul Öncesi Çocuklarına Etkilerinin İncelenmesi / İstanbul Medipol Üniversitesi / Sözel Bildiri

79. Gökben KALAFAT / Ego Sağlamlılığının Kendilik Algısı Üzerine Etkisi / İstanbul Okan Üniversitesi / Sözel Bildiri

80. Öğr. Gör. Elif TÜREL, Selen Nur EVCEN / Türkiye’de Eğitim Hakkına Yönelik Yapılan Tezlerin İncelenmesi / İstanbul Rumeli Üniversitesi / Sözel Bildiri

81. Büşra Şura ŞİMAY / Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımları Açısından İncelenmesi: Bursa İli Örneği / İstinye Üniversitesi / Poster Bildiri

82. Prof. Dr. Şehnaz CEYLAN, Arş. Gör. Feyza YALMAN, Çocuk Gelişimci İrem Betül AYCAN, Ümüt ALTIN / Haklarımı Oyun ile Öğreniyorum: Karabük İli Örneği / Karabük Üniversitesi / Sözel Bildiri

83. Ümüt ALTIN, Arsel Elyesa TAMER, Mümine Gül ALTINTAŞ / Ergenlik Döneminde Dijital Oyun Bağımlılığının Çocuklar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi / Karabük Üniversitesi - İstanbul Medipol Üniversitesi / Poster Bildiri

84. Ayşe ÇETİNKAYA, Handan ÇETİNKAYA / Günümüzde Oynanan Tablet Oyunlarının Niteliklerinin İncelenmesi / Karabük Üniversitesi- İstinye Üniversitesi / Sözel Bildiri

85. Kübra Nur YILMAZ / Zihinsel Engelli Çocukların Okulöncesi Dönemde Sınıf İçinde Uygulanan Oyun Etkinliklerinin Akran İletişimleri Üzerindeki Etkisi / Karabük Üniversitesi / Sözel Bildiri

86. Kübra Nur YILMAZ / Okul Öncesi Dönemindeki Çocukların Teknoloji Kullanımlarının Oyun Tercihleri Üzerindeki Etkilerinin Ebeveyn Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi / Karabük Üniversitesi / Sözel Bildiri

87. Hilal ÇETİN / Erken Çocukluk Döneminde Oyuncak Seçimine İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi / Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi / Sözel Bildiri

88. Fatma Nur Efşan CEYLAN / Bilgisayar Oyunu Oynayan 10-15 Yaş Çocukların Sosyal Becerilerinin İncelenmesi/ Konya Ticaret Odası Üniversitesi / Sözel Bildiri

89. Buket MERT, Gizem MERT, Havva GÜÇ / Üniversite Öğrencilerinin Kendi Çocukluk Dönemlerinde Oynadıkları Kültürel Oyunlara İlişkin Görüşmelerin İncelenmesi / Konya Ticaret Odası Üniversitesi / Sözel Bildiri

90. Bengisu CEYLAN, Miraç Gül KIN, Nazire USLU, Tuğba YILMAZ / Ön Ergenlik Döneminde Akademik Başarısızlık Nedenlerinin Belirlenmesi / Konya Ticaret Odası Üniversitesi / Sözel Bildiri

91. Meltem FİLİZ / Bilgisayar Oyunlarının 10-12 Yaş Çocuklara Etkilerine Yönelik Ebeveynlerin Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi / Konya Ticaret Odası Üniversitesi / Sözel Bildiri

92. Beyza Betül TAŞER, Elif CANAYAKIN, Esma Nur GÜDEKOĞLU, Büşra DURMAZ / Annelik Bekçiliği ile Annelerin Eşlerinden Aldıkları Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Konya Ticaret Odası Üniversitesi / Sözel Bildiri

93. Fatma BÜYÜKDERE, Şeyda BİLDİRİCİ / İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Yeterlilik ve Okul Uyumunu Etkileyen Etmenlerinin İncelenmesi / Konya Ticaret Odası Üniversitesi / Sözel Bildiri

94. Öğretmen Büşra KÖLE, Büşra FIRAT / Scamper Tekniği Uygulanan 4-6 Yaş Dönemindeki Çocukların Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması / Konya Ticaret Odası Üniversitesi / Sözel Bildiri

95. Helin KIZIL AKERT / Resimli Çocuk Kitaplarındaki Mesleklerin Cinsiyet Analizi / Marmara Üniversitesi / Sözel Bildiri

96. Yrd. Doç. Esin SEZGİN, Ayşegül DURMUŞ / Çeşitli Meslek Gruplarının Bakış Açısına Göre Çocuk Gelişimci Kimdir? Ne İş Yapar? / Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Sözel Bildiri

97. Ebru POLAT, Esma PEKEL / 36-60 Ay Çocuklarda Ölüm Algısının İncelenmesi / Selçuk Üniversitesi / Sözel Bildiri

98. Arş. gör. Pınar DEMİR, Nagehan USLU / Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları ile Benlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Üsküdar Üniversitesi / Sözel Bildiri

99. Ayşe Nur ÖZ, Feyza KARLI / ‘’Çocuk Kanallarındaki Reklamların Çocuk Gelişimi Açısından İncelenmesi: Minika Çocuk Kanalı Örneği’’ / Üsküdar Üniversitesi / Poster Bildiri

100. Nazlı BOZAK, Zeynep Asena UZUNALİ, Begüm EVİRGEN / Covıd-19 Sürecinde Türkiye’de Yapılan Çocuk ve Oyun Konulu Çalışmaların İncelenmesi / Çocuk Gelişimci / Mezun / Sözel Bildir