Kongre Başkanları

Prof. Dr. Arzu YÜKSELEN

Öğr. Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE

Şeyda Betül BOZKAYA